Beltzagorri Santutxu

2015. urtean sortutako eskubaloi-kluba gara.

Gure helburua: Santutxun eskubaloia egitea, jatorrizko auzo gisa, eta urtero gure kirol proiektuan parte hartu nahi duten eskubaloirik gabeko beste auzo batzuetako haurrak sartzea. Beheragoko kategorietatik hasita, non prestakuntzako eskubaloia bultzatzen baitugu lehiakorraren ordez, eta talde senior heldu batekin jarraituz.

Beltzagorri Santutxu Eskublaoi Klubean, gaur egun, 90 haur baino gehiago ditugu entrenamendu eta lehiaketetan, eta 20 jokalari senior talde batean.
Gehienak Santutxu auzoko hainbat ikastetxetakoak dira; Maristak, Begoñazpi, Kirikiño, Karmelo Ikastola, Solokoetxe, Ángeles Custodios, Berrio-Otxoa, Pío Baroja… 9 talde ditugu, batzuk mistoak, eskola kirolaren eta kirol federatuaren kategorietan:

 • Benjamin-talde bat
 • Kimu-talde bi
 • Ume-talde bi
 • Kadete-talde bi
 • Gazte-talde bat
 • Senior-talde bat

Eskubaloi-eskola

Beltzagorrin eskubaloian prestatzen jarraitzen dugu, 1996an Maristak ikastetxean hasitako bideari jarraituz.

Ikastetxe honetara lotuta urte asko eman ondoren, 2015. urtean gurasoek ikastetxetik bereiztea eta klub berria, BELTZAGORRI SANTUTXU ESKUBALOI KLUBA, sortzea erabaki zuten.

Denbora horretan guztian, hainbat jokalari, entrenatzaile eta arbitro trebatu dira gurekin.

Gure ibilbidean, eskola kirolean eta kirol federatuan ez ezik, gure ingurutik kanpoko pista eta txapelketa batzuetan ere parte hartzen dugu:
PIN-UGP, Urdanetako Txapelketa, Basauri Cup, Paredes Cup (Portugal), Villa Mislata (Balentzia), Umeen Espainiako Txapelketaren sektorea, etc.

Eta hondartzako eskubaloikoetan:
Basauri, Ereaga eta Laredoko Espainiako Txapelketan.

Horrekin batera, gure jokalarietako batzuk Bizkaiko selekzioarekin jokatzeko deituak izaten dira urtero.

Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Kluba, formalki, irabazi asmorik gabeko elkarte pribatua da, iraupen mugagabekoa, eskubaloia sustatu eta praktikatzea helburu duena, batez ere pistan, baina baita hondartzako eskubaloia eta belar-eskubaloia ere.

2021/2022 denboraldia

Denboraldi honetan, gure eskola-egitura sendotu nahi dugu eskubaloiko klub gisa, Santutxu, Txurdinaga, Begoña, Bolueta eta Alde Zaharreko ikastetxeetatik datozen haurrak biltzeko beharrei erantzuteko.

2020/21 denboraldian, Beltzagorri Santutxuko taldeek 40 partida baino gehiago jokatu zituzten, pandemia egonda ere, eta erdiak izan ziren etxeko gisa erabili ahal izan genuen instalazio bakarrean: Deustuko udal-kiroldegia. 2021/2022 denboraldian, 300 partida baino gehiago jokatuko dira, bai Deustun, Pio Barojan, Behekoa institutuan eta Txurdinaga ikastetxe publikoan, bai Bizkaiko hainbat herritan, hala nola Basaurin, Leioan, Getxon, Sestaon, Barakaldon, Mungian, Muskizen, Bermeon eta Ermuan, baita Bilboko auzoetan ere. Gainera, aurreko denboraldian, Zarautzen jokatu zen euskal liga kadetera igotzeko faserako sailkatu ginen.

Horrez gain, aurreko urteetan Bilboko belar-eskubaloiko jardunaldiak antolatu ditugu, eta Bizkaiko eta Kantabriako klubetako 700 haurrek parte hartu dute. Txapelketan zehar kanpaina solidarioak egin ziren: Elikagaien Bankurako janaria bildu, ia 350 kg bildu eta Bilboko Udalaren zurrumurruen aurkako kanpainan parte hartu genuen.

Zentzu solidario horretan, elkarte eta GKEekin elkarlanean aritu ohi gara, gure kamiseten bidez ikusgarritasuna emanez. Aurtengo denboraldian, FADES (Espainiako Harrera Familien Elkartea) eta BERRIZTU (Familientzako, nerabeentzako, genero-indarkeriaren biktimentzako eta bestelako kolektiboentzako hezkuntza-elkartea) dira.

Eta gizartearekiko espiritu solidario eta konprometitu hori klubaren estatutuetatik integratuta daukagu; izan ere, estatutu horietan jasotzen da ezgaitasuna duten pertsonentzako kirolaren, emakumeen kirolaren eta kirolaren bidez gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasunaren sustapena, eta esparru horretatik genero-indarkeria, euskararen erabilera eta osasuna eta bizimodu osasungarria prebenitzen laguntzea.

Horrez gain, teknologia digitalen (telefono mugikorrak, sare sozialak…) erabilera arduratsuari buruzko kode etikoa onartu berri dugu, gure klubean erabilera desegokiak saihesteko.

Helburua eta balioak

Etorkizuneko belaunaldiekin konprometitutako eta arduratsu izango diren gizon-emakumeak hezten ditugu gaurko haurrak.

Kirolaren bidez pertsonak prestatzeko, beharrezkoa da kirolaren barruan balio positiboak, konpromisoa, antolaketa, prestakuntza… sartzea.

Haur kirolariaren ongia eta hobekuntza lortu nahi da, pertsona eta jokalari gisa, egoera on eta txarretan arrakasta etengabe bilatuko duena. Halaber, kirola helduaroan egiten jarraitzea sustatzen da.

Ezinbestekoa eta beharrezkoa da helburu eta xede bereko elkarlana, non irabaztea garrantzitsua den, baina garrantzitsuena nola irabazten dugun eta nola galtzen dugun da. Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Kluba hainbat taldek osatzen dute, eta jokalari, teknikari, delegatu… guztiek ekarpen bera egiten dute, beraz, batzuen garaipenak guztion garaipenak dira eta batzuen porrotak guztion porrotak dira.


Somos un club de balonmano fundado en 2015.
Nuestros objetivo es la práctica del balonmano en Santutxu, como barrio original, e incorporando año a año a todos aquellos niños y niñas de otros barrios sin balonmano, que quieren unirse a en nuestro proyecto deportivo. Empezando por las categorías inferiores, donde potenciamos el balonmano formativo en lugar del competitivo, y continuando con un equipo senior adulto.

En Beltzagorri Santutxu Eskublaoi Kluba actualmente contamos con más de 90 niñas y niños, que comparten entrenamientos y competiciones, y un equipo senior de 20 jugadores.

Mayoritariamente provienen de diferentes colegios del barrio de Santutxu; Maristas, Begoñazpi, Kirikiño, Ikastola el Karmelo, Solokoetxe, Ángeles Custodios, Berrio-Otxoa, Pío Baroja… Contamos con 9 equipos, algunos mixtos, en las diferentes categorías del deporte escolar y federado:

 • 1 equipo benjamín
 • 2 equipos alevines
 • 2 equipos infantiles
 • 2 equipos cadetes
 • 1 equipo juvenil
 • 1 equipo senior

Escuela de balonmano

En Beltzagorri seguimos formando en balonmano, continuando el camino iniciado en 1996 en el ámbito del colegio Maristas.

Tras muchos años ligados a este centro escolar, en el año 2015 se decide por parte de los padres y madres desvincularse del mismo y crear el nuevo club BELTZAGORRI SANTUTXU ESKUBALOI KLUBA.

En todo este tiempo multitud de jugadores/as, entrenadores/as y árbitros se han formado con nosotros/as.

En nuestra trayectoria, además de en el deporte escolar y federado, participamos en diversos torneos de pista y torneos fuera de nuestra área:

PIN, Torneo Urdaneta, Basauri Cup, Paredes cup (Portugal), Villa Mislata (Valencia), Sector del Campeonato de España Infantil, etc.

Y en los de balonmano playa de:

Basauri, Ereaga, y el Campeonato de España en Laredo.

Junto a esto, varios de nuestros jugadores están siendo convocados año a año con la selección de Bizkaia.

Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Kluba formalmente es una asociación privada sin ánimo de lucro, de duración indefinida cuyo objeto es el fomento y la práctica del balonmano, principalmente en la modalidad de pista, pero también el balonmano playa y el balonmano hierba.

Temporada 2021/2022

En esta temporada queremos afianzar nuestra estructura escolar como club de balonmano, para dar cobertura a las necesidades de agrupar a las niñas y niños provenientes de los diferentes centros educativos de Santutxu, Txurdinaga, Begoña, Bolueta y Casco Viejo.

En la temporada 2020/21 los equipos de Beltzagorri Santutxu E.K. jugaron más de 40 partidos a pesar de la pandemia, siendo la mitad como local, en las únicas instalaciones de que pudimos hacer uso: el polideportivo municipal de Deusto. Esta temporada 2021/2022, se jugarán más de 300 partidos, tanto en Deusto, Pío Baroja, Instituto Behekoa y colegio público Txurdinaga como en numerosos pueblos de Bizkaia como Basauri, Leioa, Getxo, Sestao, Barakaldo, Mungia, Muskiz, Bermeo, Ermua…. así como en los distintos barrios de Bilbao. Además, la temporada pasada nos clasificamos para la fase de ascenso a la liga vasca cadete, que se jugó en Zarautz.

Adicionalmente, en años anteriores hemos organizado las Jornadas de balonmano hierba de Bilbao, con la participación de más de 700 niñas/os procedentes de clubs de Bizkaia y de Cantabria. Durante el torneo se realizaron campañas solidarias consistentes en la recogida de comida para el Banco de Alimentos, recogiendo casi 350 kg y colaboramos con la campaña antirrumores del Ayuntamiento de Bilbao.

Como parte de ese sentido solidario, colaboramos habitualmente con asociaciones y ONGs dándoles visibilidad a través de nuestras camisetas. En la temporada presente, son FADES (Asociación de Familias de Acogida de España) y BERRIZTU (Asociación educativa de ayuda a las familias, adolescentes, víctimas de violencia de género y otros colectivos).

Y este espíritu solidario y comprometido socialmente, lo tenemos integrado desde los estatutos del club, pues en ellos se recoge el fomento y promoción del deporte para personas con discapacidad, del deporte femenino, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través del deporte, contribuyendo a prevenir desde este ámbito la violencia de género, del uso del euskera y de la salud y la vida saludable.

Además de esto, recientemente hemos aprobado un código ético sobre el uso responsable de las tecnologías digitales (teléfonos móviles, redes sociales…) tratando de prevenir usos inapropiados en nuestro club.

Propósito y valores

Educamos a los niños y niñas de hoy para lograr que, en un futuro, sean hombres y mujeres comprometidos y responsables con las generaciones venideras.

Para formar personas a través del deporte es necesario que éste incluya valores positivos, compromiso, organización, formación…

Se busca el bien y perfeccionamiento de la niña y niño deportista, como persona y como jugadora, que busque constantemente el éxito en situaciones buenas y de adversidad. Asimismo, se promueve la continuidad de la práctica deportiva en la edad adulta.

Es imprescindible y necesario un trabajo conjunto con el mismo propósito y finalidad, donde ganar es importante pero la más importante es cómo ganemos y cómo perdamos. Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Kluba está compuesto por varios equipos, y por muchos jugadores/as, técnicos/as, delegados/as… todos y todas ellas aportan por igual, de tal manera que los triunfos de unos/as son los triunfos de todos/as y las derrotas de unos/as son las derrotas de todos/as.